دیدار صمیمانه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اصحاب رسانه

دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا روز چهارشنبه (۲۵ اسفند) در نشستی صمیمانه، شنوای نقطه نظرات اصحاب رسانه شد.
نام عکاس:

گالری عکس مرتبط